În glosarul nostru găsiți toate noțiunile importante referitoare la tema transporturi. Informați-vă chiar acum!

A

 • ADR

  ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route (Acordul european referitor la transportul internațional rutier al mărfurilor periculoase)

  Acesta este o convenție internațională pentru transportul rutier al mărfurior periculoase.
 • AÖSp

  AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen (Condițiile generale ale caselor de expediţii austrieci)  Valabilitatea AÖSP se aplică conform unei întelegeri separate. Asta reguleaza între altele relația juridică între client și transportator și responsabilitatea transportatorului.

 • Aramidă

  Aramida este un material special pentru prelatele de acoperiș. Aramida este galbenă și rezistentă la foc.
 • Aşezare în formă închisă

  Aşezarea încărcăturii în formă închisă este un mod de a asigura încărcătura.

  În cazul asigurării încărcăturii cu formă potrivită, încărcătura este încărcată direct și fără goluri până la marginea compartimentului de marfă (perete frontal, perete lateral, stâlpi etc.).
  Încărcarea încărcăturii cu formă potrivită este considerată ca fiind o metodă foarte eficientă de asigurare a încărcăturii în combinație cu semiremorcile XL.  Tipuri de asigurare a încărcăturii

 • Asigurarea încărcăturii în sistem combinat

  În cazul asigurării încărcăturii în sistem combinat sunt combinate elementele asigurării încărcăturii cu formă potrivită și ale asigurării încărcăturii prin aplicarea unor forțe. Încărcătura va fi de exemplu încărcată lipită de peretele frontal și fixată cu chingi atât conform metodei de asigurare prin forma potrivită cât și prin aplicarea unor forțe. În practică, aceasta este una dintre cele mai utilizate metode de asigurare a încărcăturii.  Tipuri de asigurare a încărcăturii

 • Asigurarea încărcăturii prin aplicarea unor forțe

  Asigurarea încărcăturii prin aplicarea unor forțe este o formă de asigurare a încărcăturii.

  În cazul asigurării încărcăturii prin aplicarea unor forțe, prin ancorare în jos este crescută forța de gravitație a încărcăturii, acest lucru duce la o fixare mai bună a încărcăturii.

  Asta se realizează de pildă strângând chingile prin tragere în jos.  Tipuri de asigurare a încărcăturii

 • Asigurare de transport

  Asigurarea de transport este o asigurare de marfă. Aceasta începe odată cu încărcarea mărfii la locul de preluare convenit și se termină odată cu descărcarea mărfii. Asigurarea acoperă daunele care depășesc răspunderea transportatorului potrivit CMR. Încheierea unei asigurări de transport separate se realizează în numele și pe cheltuiala beneficiarului.
  „Condițiile generale privind asigurarea de transport în Austria” (AÖTB 1988) reprezintă baza legală.
 • Asigurare prin bucle laterale

  Cunoscută și ca asigurare în buclă. Metodă de asigurare a încărcăturii cu formă potrivită pentru asigurare împotriva accelerațiilor laterale (împotriva forțelor exercitate lateral). Printre altele, această metodă se utilizează și în industria siderurgică.  Vezi și Aşezare în formă închisă.

 • Autorizație CEMT

  CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports (Conferința Europeană a Miniștrilor de Transport)

  Numărul și distribuția autorizațiilor CEMT se stabilesc anual în baza unei rezoluții a Conferinței Europene a Miniștrilor de Transport (Forumul Internațional de Transport ITF). Această autorizație conferă dreptul de a efectua transporturi rutiere comerciale între cele aproximativ 45 de state membre CEMT.
 • Avarie comună

  Expresie folosită pentru evenimente, respectiv incidente extraordinare în transportul maritim și fluvial.
  Prestațiile legate de avaria comună sunt cheltuieli pentru salvarea navei și a încărcăturii în caz de pericol comun, iar costurile se împart în mod egal între proprietarul navei și cel al încărcăturii/mărfii.

B

 • BAG

  Oficiul federal german pentru transportul de mărfuri (www.bag.bund.de)
 • Bara laterală de protecție și bara antiîmpănare

  Bara laterală de protecție și bara antiîmpănare sânt dispozitive de siguranță pentru semiremorci și camioane pentru a evita ca alți participanți la trafic să ajungă sub vehicul în caz de accident.
 • Bare transversale de fixare

  Bările transversale de fixare se numără printre mijloacele de asigurare a încărcăturii. Mai sunt cunoscute sub numele de închizătoare pentru spațiul dintre pereți. Acestea servesc la asigurarea încărcăturii cu formă potrivită care împiedică alunecarea mărfii în spate sau în față.
 • Bursa de transport

  Pe bursa de transport se comercializează (de cele mai multe ori online) încărcături și transporturi între ofertanții de marfă de transport și ofertanții de spațiu de încărcare.

C

 • Cabotaj

  Cabotaj înseamnă prestarea de servicii de transport într-o țară de către o companie de transport străină.
 • Carnet ATA

  Carnetul ATA este eliberat de camerele de comerț naționale și reprezintă un document de înregistrare internațional.
  Acesta servește la procesarea mărfii pentru import/export temporar (de exemplu, târguri, șantiere în străinătate etc.).
 • Carnet TIR

  Carnetul TIR este un document de tranzit cu cel mai mare domeniu de aplicare. Acesta este valabil și în afara Uniunii Europene, în țările din Est, din Orientul Apropiat și Mijlociu. IRU (Uniunea Internațională a Transporturilor Rutiere) organizează sistemul carnetului TIR și răspunde în UE și în celelalte state membre TIR pentru taxele vamele de până la max. € 100.000 / Carnet TIR. În unele țări membre TIR este valabil o răspundere limitata de până la max. € 60.000 / Carnet TIR.
 • Chingi

  Chingile sunt folosite la prinderea și asigurarea bunurilor încărcate. În principiu se face diferența între chingi cu clichet cu manetă scurtă (forță de tensionare cca. 350 daN) și chingi cu clichet cu manetă lungă (forță de tensionare cca. 500 daN).
 • CIM

  CIM = Règles uniformes concernant le Contrat de transport international ferroviaire des marchandises

  CIM sunt reguli uniforme privind Contractul de transport internațional feroviar al mărfurilor și se află în anexa B la COTIF.  Vezi și COTIF.

 • Clasele EURO (2, 3, 4, 5, 6)

  EURO 2, 3, 4, 5 au 6 reprezintă clasele diferite de motor ale camioanelor din punct de vedere a zgomotului produs sau a emisiilor de noxe. LKW WALTER colaborează din ce în ce mai mult cu parteneri de transport cu echipament nepoluant de la clasa EURO 5 în sus.
 • Clichet lung

  Clichetul lung, numit și clichet de tracțiune, este folosit drept element de tensionare pentru asigurarea încărcăturii cu chingi. Începând din aprilie 2004 un clichet lung trebuie să acționeze o forță de pretensionare de 375-500 daN conform EN 12195.  Vezi și Clichet scurt.

 • Clichet scurt

  Clichetul scurt, numit și clichet de presiune, este folosit drept element de tensionare pentru asigurarea încărcăturii cu chingi. Începând din aprilie 2004 un clichet scurt trebuie să acționeze o forță de pretensionare de 250-350 daN conform EN 12195.  Vezi și Clichet lung.

 • CMR

  CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

  CMR este convenția privind contractul de transport pentru transportul internațional de mărfuri pe șosele.
  Prevederile CMR sunt obligatorii între toate statele contractante în transportul internațional de mărfuri pe șosele.
 • Code of Conduct

  Un „Code of Conduct” sau „Cod de conduită” este o colecție de comportamente dorite în situații și contexte diferite, societățile obligându-se de cele mai multe ori în mod voluntar la respectarea acestora.
  WALTER GROUP a dezvoltat propriul său Code of Conduct care servește angajaților și managerilor noștri drept ghid atunci când iau decizii și când acționează în scopul societății.  Code of Conduct (PDF)

 • Coeficientul de frecare µ (mü)

  Atunci când încărcătura se află pe suprafața de încărcare, între încărcătură și podeaua semiremorcii ia naștere o frecare, care este exprimată prin coeficientul de frecare. Acest coeficient servește la calcularea capacității de alunecare a încărcăturii și la determinarea numărului necesar de chingi.
 • Colţare de protecţie

  Mijloace de asigurare a încărcăturii în diferite variante de execuție (plastic, carton ...), care protejează marfa și chinga împotriva deteriorărilor.
 • Comenzi on-line

  Rezervarea comenzii prin intermediul portalului online pentru clienți CONNECT.  Vezi și CONNECT.

 • Conexiune EDI

  EDI = Electronic Data Interchange = Schimb de Date Electronic  Electronic Data Interchange (EDI)

 • CONNECT

  CONNECT este portalul nostru online pentru clienți, prin care puteți gestiona comenzi foarte comod cu un simplu clic. Alte caracteristici: urmărirea actualizată a comenzii și punerea la dispoziție a unor informații adiționale utile.

  Demo


  Portalul pentru clienţi CONNECT

 • COTIF

  COTIF = Convention relative aux transports internationaux ferroviaries

  Convenția privind transporturile internaționale feroviare. Aceasta se referă atât la transporturile transfrontaliere de mărfuri, cât și de persoane. (www.cit-rail.org/en/rail-transport-law/cotif/)
 • Covorașe antiderapante

  Mijloace de asigurare a încărcăturii, care servesc drept suport pentru mărirea coeficientului de frecare. Covorașele sunt realizate din materiale antiderapante, precum cauciuc granulat, fibre sau carton rigid.
 • Crosslashing

  O metodă de asigurare a încărcăturii cu formă potrivită pentru asigurare împotriva accelerațiilor laterale (împotriva forțelor exercitate lateral). Printre altele, această metodă se utilizează și în industria chimică.  Vezi și Aşezare în formă închisă.

D

 • daN

  daN = decanewton. Newtonul (simbol N) este unitatea de măsură pentru forță în sistemul internațional de unități (SI). daN este o unitate folosită de exemplu în asigurarea încărcăturii pentru capacitatea portantă și rezistența la rupere a cablurilor și chingilor. Corespunde unei sarcini care acționează asupra unei mase de 1 kg. Astfel, un cablu cu o sarcină de rupere de 1.000 daN poate susține aproximativ 1.000 kg.
 • Densitate

  Densitatea reprezintă raportul între volum în m3 și greutate în tone.

E

 • ECTA

  European Chemical Transport Association este asociația companiilor europene de transport terestru care are ca scop îmbunătățirea standardelor în ceea ce privește eficiența cu care se efectueză transporturile, siguranța, calitatea, mediul înconjurător și aspectele sociale în domeniul transportului produselor chimice în Europa. În același timp, ECTA este asociația care susține "Responsible Care Initiative" pentru sectorul de transport european. (www.ecta.com)
 • EN 12195-1

  Normă europeană obligatorie pentru calcularea forțelor la asigurarea încărcăturii; se aplică vehiculelor cu o greutate începând de la 3,5 t.

  Norme privind fixarea încărcăturii

 • EN 12642 XL

  EN 12642 XL este un termen din asigurarea încărcăturii în timpul transportului. Acesta este standardul european pentru suprastructuri întărite de autovehiculele. Suprastructurile XL corespund acestui standard (suprastructuri întărite de autovehicule întărite). Întreaga flotă de trailere a LKW WALTER pentru transportul combinat respectă standardul EN 12642 XL.

F

 • FBL

  FBL = FIATA Multimodal Transport Bill of Lading

  FBL este un document de preluare, asigurare și identificare a mărfii. Persoana care se află în posesia acestui document are dreptul de a dispune de marfa respectivă.
 • FCR

  FCR = Forwarding Agent's Certificate of Receipt

  FCR reprezintă confirmarea de primire a casei de expediții (un document de transport al casei de expediții cu caracter doveditor).
 • FIATA

  FIATA = Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés

  FIATA este „Federația internațioanală a asociațiilor expeditorilor de marfă”, creată în data de 31 mai 1926 la Viena. Aceasta are aproximativ 40.000 de membri (case de expediții) în 150 de țări. FIATA are statut consultativ în cadrul ONU, iar sediul central se află în Zürich.
 • FTL

  FTL este prescurtarea englezească pentru ”Full Truck Load” (transport complet).  Vezi și Transport complet.

G

 • Global Compact

  Global Compact este cea mai mare inițiativă de sustenabilitate corporativă la nivel mondial sub egida Organizației Națiunilor Unite. Aceasta reprezintă un apel la companii să își alinieze strategiile și acțiunile la principiile universale ale drepturilor omului, muncii, mediului înconjurător și luptei împotriva corupției și să ia măsuri pentru a atinge obiectivele sociale. (www.unglobalcompact.org/what-is-gc)
 • GREEN transport

  "GREEN transport" este o marcă a LKW WALTER sub care sunt reunite toate activitățile noastre de reducere a emisiilor de noxe la efectuarea transporturilor.  GREEN transport

 • GZA

  GZA = "Grundlagen der Zusammenarbeit" (Bazele colaborării)

  Acestea reprezintă baza pentru cooperarea noastră viitoare cu partenerii noștri de transport.

H

 • HACCP

  HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points (Analiza riscurilor și a punctelor de control decisiv)

  Reprezintă un sistem de management orientat spre măsuri preventive. Servește la identificarea, evaluarea și gestionarea pericolelor semnificative care pot apărea în timpul transportului de alimente. Scopul acestui sistem este de a oferi cel mai ridicat grad de siguranță a produselor și de a garanta protecția consumatorului final.

I

 • Înălțime de încărcare

  Înălțime de încărcare laterală: înălțimea pănă la care semiremorca poate fi încărcată pe lateral.
  Înălțime de încărcare spate: înălțimea pănă la care semiremorca poate fi încărcată din spate.
 • Incoterms

  Incoterms (International Commercial Terms) sunt termeni comerciali internaționali standardizați. Aceștia sunt concepuți și publicați de Camera Internațională de Comerț (versiunea actuală: Incoterms 2010). Părțile unei tranzacții comerciale (vânzătorul și cumpărătorul) pot conveni asupra unei clauze din acești Incoterms. Cu ajutorul Incoterms sunt reglementate obligațiile esențiale ale vânzătorului și cumpărătorului între partenerii comerciali, în special transferarea riscurilor și cheltuielile de livrare.  Incoterms

 • IRU

  IRU = International Road Transport Union

  IRU cu sediul la Geneva reprezintă interesele industriei de transport rutier și organizează sistemul de carnet TIR.
 • ISO

  ISO = "International Organization for Standardization" (Organizația internațională pentru standardizare)

  LKW WALTER deține din 1992 certificatul calității conform ISO 9001: 2008 și din 2016 certificatul calității pentru mediu conform ISO 14001:2004  Certificat ISO (PDF)

J

 • Joloda

  Marcă înregistrată. Denumire derivată de la numele inventatorului și fondatorului firmei Johnstone George.
  JOLODA este un sistem de încărcare pentru semiremorci care economisește timp și efort, folosit mai ales pentru transportul articolelor de papetărie.

L

 • Listă de ambalare

  O listă de ambalare este o listă de unități de ambalaj. Servește la determinarea exactă a volumului și a tipului de marfă.
 • LOADS TODAY

  LOADS TODAY, bursa de transport lider pentru încărcături complete din Europa, este o platformă online a firmei LKW WALTER pentru partenerii de transport. Un avantaj esențial al LOADS TODAY este acela că partenerii de transport ai firmei LKW WALTER pot găsi pe LOADS TODAY doar încărcături complete, care sunt comandate și plătite de firma LKW WALTER.  Bursa de transport LOADS TODAY

 • LTL

  LTL este prescurtarea în limba engleză pentru "Less than Truck Load" (încărcătură parțială).

M

 • MiLog

  Legea privind salariul minim - Lege germană privind reglementarea unui salariu minim general.
  Intrată în vigoare în data de 1.1.2015, această lege prevede un salariu minim legal pe întreg teritoriul Germaniei.
 • Model cursă tur-retur

  În cazul curselor tur-retur partenerii noştri de transport sunt în permanență pe traseu între două țări (de ex. Germania - Franța - Germania).

N

 • Neutralizare

  În cazul neutralizării, originea sau destinația mărfii sunt omise la punctul de încărcare și/sau descărcare. Se face diferența între neutralizarea valorii și a numelui.

O

 • Obloane din aluminiu

  Oblonul lateral este o structură care delimitează suprafața de încărcare. Scopul său este de a împiedica o posibilă cădere a mărfii.

P

 • Paperliner

  Un Paperliner este o semiremorcă specială pentru încărcături cu role de hârtie având un sistem automat de încărcare și descărcare (șine Joloda, glisoare Joloda).
 • Perete frontal

  Peretele frontal este peretele din fața semiremorcii.
 • Podea antiderapantă

  Podeaua antiderapantă, cu stratul de plastic, este folosită în mod obișnuit pentru podeaua de lemn (placă) în semiremorcă.
 • PPE

  PPE = Personal Protective Equipment (echipament individual de protecție)

  Următoarele însemne prevăd utilizarea obligatorie a echipamentului individual de protecție: cască de protecție (EN 397), ochelari de protecție (EN 166/EN 166-3), protecție auditivă (EN 352), îmbrăcăminte de protecție, vestă reflectorizantă (EN 471), mănuși de lucru (EN 388) și încălţăminte de protecţie cu vârf din oţel (EN 20345 S1)  Video-Clip echipament individual de protecție (EIP)

 • Punct de control

  Punctul de control este o companie desemnată de LKW WALTER căreia i se trimit camioane la control înainte de punctul de încărcare sau descărcare. În cadrul acestului control, personalul calificat verifică printre altele starea tehnică a vehiculului, disponibilitatea mijloacelor de încărcare necesare (de exemplu, chingi), echipamentul pentru protecția personală a șoferului și cunoștințele acestuia cu privire la cerințele punctului de încărcare/descărcare referitoare la siguranța la locul de muncă.

R

 • Ramă "multilock" pentru asigurarea mărfii

  Rama „multilock” este o stinghie de oțel aflată pe podeaua unei semiremorci (pe rama din stânga și din dreapta) având puncte de fixare juxtapuse pentru chingi.
 • Respact

  respACT este platforma companiilor austriece pentru responsabilitate socială corporativă (CSR) și dezvoltare durabilă. În calitate de promotor, respACT sprijină companiile membre punând la dispoziție știri și informații de actualitate cu privire la economia durabilă, oferind posibilități regulate de creare de legături între membri precum și oferte de dezvoltare a competențelor. „Acțiunile responsabile” au drept obiectiv o modernizare socială, ecologică și economică a următoarelor domenii: conducere și organizare, piață, angajați, mediul înconjurător și societate. (www.respact.at)
 • Responsible Care

  O inițiativă voluntară la nivel mondial a industriei chimice având drept obiect îmbunătățirea situației în materie de sănătate, securitate și mediu înconjurător prin intermediul unor autocontroale stricte.

  Certificate

S

 • Semiremorcă cu prelată culisantă

  Semiremorca cu prelată culisantă este o suprastructură de vehicul cu prelată fără obloane.
 • Semiremorcă mega

  Semiremorca mega este o semiremorcă având o înălțime interioară de 3 m.
 • Semiremorcă pentru transport rulou tablă

  Pentru a putea transporta rulourile de tablă și oțel în mod sigur (role care pot cântări mai multe tone) este necesar un ambalaj (stativ) corespunzător sau o semiremorcă destinată transportului de rulori de tablă.
  Aceasta are o adâncitură în podeaua semiremorcii ce poate fi acoperită cu o lungime de aproximativ 5 până la 8,5 m. Când această adâncitură este acoperită, aceste autovehicule pot transporta orice alt timp de marfă.  Flota de trailere a firmei LKW WALTER

 • Semiremorcile XL

  Spre deosebire de semiremorcile standard, semiremorca XL prezintă caracteristici care sprijină într-un mod pozitiv asigurarea încărcăturii - de ex. perete frontal întărit, 4 închizători uși, prelate întărite, minim 32 de scânduri laterale, construcție mai solidă.

  Flota noastră proprie de semiremorci este formată exclusiv din semiremorci XL.  Vezi și EN 12642 XL.

 • SHEQ

  SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

  LKW WALTER a unificat în anul 2005 domeniile siguranță/sănătate, mediu și calitate. În anul 2008 a fost implementat sistemul Security Management. De atunci domeniile respective sunt unificate sub denumirea SHEQ.  Management SHEQ

 • Sigiliu vamal

  Sigiliul vamal (plomba vamală) poate fi aplicat de autoritățile vamale atât pe spațiul de încărcare al camionului (= sigiliu pe spațiul de încărcare) cât și pe colete (= sigiliu pe colet sau pachet) la transportarea unor mărfuri de vamă.
 • Springlashing

  Metodă de asigurare a încărcăturii cu formă potrivită pentru asigurare împotriva forțelor exercitate în direcția de mers, respectiv în sensul opus direcției de mers. Se folosește printre altele în industria chimică.  Vezi și Aşezare în formă închisă.

 • SQAS

  SQAS = Safety & Quality Assessment System

  Evaluare SQAS este un sistem dezvoltat de CEFIC, "European Chemical Industry Council" (asociația umbrelă a industriei chimice din Europa). Evaluarea trebuie reînnoită la fiecare trei ani și este folosită ca instrument unitar pentru evaluarea calității, siguranței (protecția persoanelor și a mărfurilor), a comportamentului față de mediu, precum și a măsurilor CSR pentru firme de transport și logistică. LKW WALTER a fost deja evaluat în 1995 pentru prima dată conform SQAS.
 • Stâlpi

  Stâlpii sunt bare de susținere verticale, laterale și fac parte din semiremorcă.
 • Stâlpi de susținere

  Este vorba de stâlpi verticali de oțel în semiremorcă, ancorați în podeaua vehiculului. Stâlpii de susținere servesc drept mijloace de asigurare a încărcăturii de care poate fi legată marfa în siguranță.

T

 • T1, T2, T-

  T1, T2, T- sunt documente vamale de tranzit pentru declararea mărfii care trece prin vamă între cele 27 de state membre UE, Norvergia, Islanda, Elveția, Turcia și Serbia.
 • Tahograf

  Tahograful este un aparat electronic care înregistrează perioadele de condus și de odihnă.
 • Terminal (tren/feribot)

  Un terminal în transportul combinat (șosea/cale ferată/cale navală) este o infrastructură pentru transbordarea unităților de transport (semiremorci, containere) în gări și porturi.
 • Trailer-Trucking

  Conceptul Trailer-Trucking se referă la efectuarea operațiunilor necesare înainte și după efectuarea transportului combinat, și anume transportul semiremorcilor LKW WALTER de la locul încărcării la terminalul pentru transporturi combinate /port, respectiv de la terminalul pentru transporturi combinate /port la locul descărcării.  Vezi și Transport combinat.

 • Transport combinat

  Diferitele mijloace de transport precum camioanele, trenurile și vapoarele sunt combinate în mod optim în așa fel încât transportul să fie cât mai ecologic și cât mai eficient în privința costurilor.

  • Calea ferata/navala pentru ruta principala (solutie de transport ecologica)
  • Camionul pentru preluarea mărfii de la expeditor și livrarea mărfii la destinație (colectare și livrare flexibilă)

  Transport combinat

 • Transport complet

  Un transport complet este un transport integral cu camionul care este destinat în principiu unui singur destinatar.
  Termenul utilizat pentru aceasta la nivel internațional este ”FTL” - Full Truck Load.
 • Transport maritim pe distanţă scurtă (Short Sea Shipping)

  Short Sea Shipping semnifică transportul maritim de mărfuri pe un continent. Acesta reprezintă pentru LKW WALTER una dintre variantele posibile de transport în transportul combinat.  Vezi și Transport combinat.

 • Transporturi intermodale

  Vezi și Transport combinat.

W

 • WAB

  WAB = Wechselaufbau (transcontainer)

  Transcontainerele sunt folosite în principal în transportul combinat feroviar/rutier. Transcontainerele din flota noastră proprie îndeplinesc cerințele sporite privind asigurarea încărcăturii. (Verificare conform normelor EN 12642 XL). În prezent noi folosim peste 200 de astfel de transcontainere.  Flota de trailere a firmei LKW WALTER

^ - Top

Acest site web folosește cookie-uri pentru a vă putea asigura cea mai bună experiență ca utilizatori. Prin apăsarea butonului „Acceptați”, vă exprimați acordul cu privire la utilizarea cookie-urilor. Dacă doriți să excludeți anumite cookie-uri, apăsați aici: aici. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, consultaţi Condițiile de utilizare și Informaţiile privind protecţia datelor personale.

Acceptați